esmaspäev, 16. veebruar 2009

Kõnelusi pojaga...

Neljapäeval käisime Margusel rongi vastas. Oli nii hea saada teda taas korraks koju. Kuigi jah, ta valdas kohe arvuti, aga see oli seda väärt. Nii palju oli taas millest rääkida, arutada maailma asju, vaielda ja olla mõnes asjas samal arvamusel. Need päevad veeresid kiiresti ja homme taas pakime auto täis ja suund idapiirile. Aitame Margusel kolida teise paremasse elamisse. Sel korral oleme vastu võtnud otsuse, et maksame kinni üüri ka suvekuude eest, siis jääb ära see kolimine.

Mingil määral on tunda eemaldumist, mitmetest tema mõtetest on raske aru saada. Vastupidisel arvamusel oleme tööst. Minule on töö olnud midagi eriti tähtsat, see on olnud omamoodi see põhi, millele olen oma elu rajanud. Muidugi kõige tähtsam on olnud minu lapsed ja kõik nendega seotu, pärast seda on töö ja siis kõik muu. Margusele töö on midagi sellist, mida tuleb teha kui kuidagi muud moodi ei saa. Tähtsam on teha neid juttusid, millest ise naudib.

Järgmine millest vaidlesime oli küsimus õiglusest, seadustest kinnipidamisest. Marguse meelest õiglus on midagi, mida me omas peas ette kujutame. Ei ole üleüldist õiglust. Iga inimene saab õiglusest lõpuks aru oma moodi. Näiteks kurjategija meelest ei ole õiglane, et teda vangi pannakse. Või inimene kes peab kinni seadustest kuigi saab aru, et valitsev seadusandlus on tavamõistuse kohaselt ebaõiglane. (Stalin, Hitler ja muud).

Superküpsetamist ei võtnud ette, Margus ise on kah täna kuskil kontserdil. Homme enne väljasõitu on tal vaja neti kaudu osaleda ühe kursuse kuulamisele. Vaja otsida esile lõngad, eks sellegi reisiga valmib taas üks sukapaar.

Kommentaare ei ole: